Ochrana osobních údajů

Provozovatel papírnictví-online, společnost marketing4you s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy marketing4you s.r.o., a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se marketing4you, s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. V obchodních případech může nastat situace, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli společnosti marketing4you s.r.o. (např. expediční společnosti, zásilkové službě) Zákazník objednáním zboží souhlasí s předáním svých osobních údajů dodavateli společnosti marketing4you s.r.o. Společnost marketing4you s.r.o. tyto údaje bude poskytovat jen v nezbytně nutných obchodních případech.

Zákazník využíváním služeb společnosti marketing4you s.r.o. resp. portálu papírnictví-online dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).