Platební podmínky

Kupní cenu za prodávané zboží je možno zaplatit hotově při osobním odběru.

Další možností je objednat si zboží na dobírku a zaplatit zboží při převzetí.

Pokud využije zákazník možnost platby bezhotovostním převodem musí to být dohodnuto předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího.

Zboží je možné zaplatit také slevovým kupónem, jehož kód se vkládá do pole při potvrzování obsahu košíku. Výše kuponu je odečtena od celkové částky dané objednávky.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Ceny jsou smluvní. v případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.

Od 1. 9. 2005 jsou smluvní ceny navýšeny o náklady vyplývající ze zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění o likvidaci elektroodpadu.

  1. Platí se přepravci nebo poště při předání zboží.
  2. Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky. Dodávka čeká na výpis z účtu nebo na potvrzení o převodu. Můžete si vytisknout předvyplněný formulář po potvrzení objednávky. Platby převádějte na číslo účtu: : 43-3828570277 / 0100. Za variabilní symbol platebního pokynu uveďte číslo proforma faktury, které je našim systémem akceptována.